سیاست سازمانی هلدینگ مهندسی طب تصویر پارسیان

به منظور ارتقاء کیفیت بر اساس دانش فنی پرسنل، استفاده از ماشین های مدرن، انتشار و ترویج کار گروهی و حفظ حفاظت از نیروی انسانی و توجه به ذینفعان و ایجاد توسعه پایدار بر اساس مدل یک سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات استاندارد شرکت مهندسی پزشکی طب تصویر پارسیان به عنوان یکی از سازمان های معتبر در زمینه ساخت و واردات پزشکی و… تجهیزات دندانپزشکی با ایجاد تفکر فرایند محور در تمام سطوح سازمان به منظور برآورده کردن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفیت و همچنین قرار دادن مشتری مداری در صدر فهرست با برآورده کردن خواسته ها و رضایت و اعتماد مشتریان. خود را متعهد به اصول زیر می بیند:

  1. انطباق با استانداردهای ملی و بین المللی و تلاش برای افزایش رضایت مشتری و مصرف کننده با توجه به کیفیت برای اطمینان از بقای شرکت
  2. توسعه نیروی انسانی از طریق استفاده از متخصصان آموزش دیده و موثر به ویژه در حوزه های اجرایی
  3. فراهم آوردن فضای کاری مناسب و صمیمی و ایجاد همکاری بین همکاران در تصمیمات سازمانی
  4. گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه از تجهیزات موجود
  5. به طور مداوم بهبود کیفیت و کمیت محصولات و انجام کار برای دسترسی به بازارهای جدید و بزرگتر
  6. فراهم آوردن شرایط همکاری و مشارکت با شرکت های شناخته شده در منطقه و جهان
  7. کاهش هزینه ها از طریق افزایش کارایی، افزایش ظرفیت واحدها، استفاده بهینه از امکانات موجود و تخصیص منابع مورد نیاز برای رسیدن به اهداف با کیفیت.
  8. کاهش آلاینده ها و انواع آلودگی و پیشگیری از آنها.
  9. کاهش حوادث و حوادث و بهبود وضعیت سلامت و ایمنی پرسنل.
این شرکت به منظور دستیابی به اصول فوق، یک سیستم مدیریت کیفیت را مطابق با استاندارد ISO 13485: 2016 در تمام سطوح پیاده سازی کرده و به طور مداوم به بهبود مستمر و موثر این سیستم متعهد است.
همچنین سازمان در ابتدای هر سال اهداف کیفی را در راستای این سیاست تعیین می کند و میزان تحقیقات هدف با کیفیت را از طریق نظارت، اندازه گیری و تحلیل بررسی می کند.
من به عنوان مدیر عامل مجموعه، با اعتقاد کامل و عزم راسخ از این نظام حمایت می کنم و برای پیشبرد این نظام و اطمینان از کارایی و اثربخشی آن، نماینده مدیریت در امور کیفیت اختیارات لازم را تفویض کرده است.
مسئولیت اجرا و نگهداری سیستم مورد نظر با نماینده مدیریت شرکت نهفته است. از همه همکاران انتظار دارم در حالی که درک درستی از ایجاد اجرا، استقرار، توسعه و اثربخشی نظام داشته باشند، کاملا متعهد، مسئول و همکاری با نماینده مدیریت باشند. به منظور تحقق خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت، برای بهبود مستمر تلاش کنید و از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند. همچنین نماینده مدیریت متعهد به اطلاع رسانی به ذینفعان شرکت است.»