FMRI

اف ام آر آی یا تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی

اف ام آر آی یا تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی

بزرگترین مزیت FMRI به عنوان یک تکنیک ثبت تصاویر فعالیتهای مغزی با توجه به پروسه های حساس و دقیق بکارگرفته شده در آن شامل موارد زیر می باشد:

 1.  سیگنال احتیاج به تزریق ایزوتوپ رادیواکتیو ندارد.
 2. زمان نهایی اسکن می تواند خیلی کوتاه باشد برای مثال ۲ تا ۵/۰ دقیقه. 2 run per min
 3. رزولوشن plan-in تصاویر عملکردی معموالً در حدود 1/5*1/mm5 است اگر چه امکان ایجاد
  رزولوشن کمتر از mm1 وجود دارد

برای پی بردن به اهمیت روش FMRI آن را با آخرین متدهای PET مقایسه می کنیم

PET احتیاج به تزریق مواد رادیوایزوتوپ و acquisition multiple دارد بنابراین زمان تصویربرداری زیاد شده و رزولوشن قابل انتظار تصاویر PET بسیار بزرگتر از size pixel در FMRI می باشد .بعالوه در PET معموالً باید تصاویر مغزی جداگانه زیادی با هم جمع شوند تا یک سیگنال قابل قبول ایجاد کنند بنابراین اطالعات سیگنال بیمار به خطر می افتد و محدود می شود .با وجود این محدودیتها PET در کارهای مهمی در مشکالت عصبی کاربرد دارد ولی برای طراحی یک عمل جراحی اعصاب یا نقشه درمان در موارد خاص مناسب نیست/

چه آمادگی هایی برای این روش الزم است؟

 • مانند MRI ، مریض باید یک لباس کشاد و راحت بپوشد شاید هم اجازه داده شود پوشاک خودش را
  بپوشید اگر گشاد باشد و هرگونه فلزی را باید از خود دور سازد.
 • اجازه در مورد خوردن و آشامیدن بسته به نوع تجهیزات و آزمایش متفاوت است .اکثرا بعد از
  عکسبرداری مریض می تواند به کارهای روزانه اش ادامه دهد)مگر اینکه پزشک دستور ویژه ای
  بدهد.(
 • گاهی شاید به بیمار مواد کنتراست خورانده یا تزریق شود .رادیولوژیست یا تکنسین ممکن است از
  بیمار بپرسد که آیا او آلرژیهایی از هر نوعى از قبیل تب یونجه ، کهیر، آسم و یا آلرژی به انواع غذا و
  دارو دارد یا نه .مواد کنتراستی که برای MRI استفاده می شود به گادولینیم (gadolinium (موسوم
  است.
 • در مواردی مثل بیماری های کلیوی و یا کم خونی ممکن است از داروهای کنتراست استفاده نشود.
 • زنانی که احتمال بارداریشان می رود باید به پزشک اطالع دهند .چون اثرات احتمالی MRI بر نوزاد و
  یا جنین می تواند خطرناک باشد و تا زمانی که واقعا ضروری نباشد نباید اقدام به MRI کنند.
 • هرگونه جواهرات باید از بدن دور شود .چون این لوازم با میدان مغناطیسی تداخل می کنند .مریض هایی که در بدن خود از پالتین و یا مواد فلزی دیگر استفاده می کنند نمی توانند از MRI استفاده کنند.
در صورت داشتن هر گونه وسایل الکترونیکی و فلزی در بدن باید به پزشک اطالع داد .برخی از این وسایل عبارتند از:
 • سمعک
 • سوند
 • باتری قلب
 • دست و پای مصنوعی
 • UID
در کل فلزات بکار برده شده در جراحی ارتوپدی خطری را در هنگام MRI متوجه بیمار نمی کنند .

رنگ های استفاده شده در خالکوبی ممکن است حاوی آهن باشند و ممکن است هنگام عکسبرداری
MRIگرم شوند، اما در واقع مشکلی برای فرد و عکسبرداری ایجاد نمی کنند .دندانهای پر شده
معموال بر عکسبرداری تاثیر نمی گذارند .اما ممکن است تصویر مغز را کمی اعوجاج دار کنند.

روش کار:

بیمار یا شیء مورد نظر مانند MRI معمولی در اسکنر قرار می گیرد lines plane مثل معمول تنظیم می شوند و در یک روشی FMRI معمولا” 30 تصویر در مدت 90 s گرفته می شود .10 تصویر اول و آخر conditions baseline و 10 تصویر وسط ( 30 s)در طی کار گرفته می شود.
برای مثال در یک مورد آزمون طراحی شده برای تعیین فعالیتهای بافت مغزی در حرکت دست و انگشتان از FMRI استفاده شد .در این آزمون نحوه فعالیت مغز در طی کار، شروع و خاتمه این دوره فعالیت بوسیله یک سیگنال سمعی یا بصری دنبال شد تغییر سیگنال در یک فعالیت حسی بدنبال تحریک بساوایی دست چپ در تصویر 1 به نمایش در آمده است .محور طولی 30 تصویر گرفته شده در طی 10 ثانیه را نشان می دهد.

10 تصویر اول قبل از تحریک ( line base ( به همراه 10 تصویر در حین فعالیت و بعد از تحریک دست چپ نمایش داده شده است .هر سری تصاویر 90 ثانیه بصورت افزایش شدت سطح یک وکسل نشان داده شده است .در این مثال نتیجه حرکت دست چپ تغییراتی در فعالیتهای نیمکره راست بوده و احتماالً شیار مرکزی عقبی حسی strip را نشان می دهد.

اف ام آر آی

Data Analiysis :

آنالیزهای آماری برای مشخص کردن نواحی فعالیتهای مغزی در کارهای خاص مهم می باشند این مراحل متوالی آنالیز در تصویر ۲ شرح داده شده است و طرح شماتیکی از محل فعالیت مغز در طی تحریک انگشتان دست چپ نشان می دهد .واحد اصلی آنالیز سیگنال وکسل است .
همانطور که در شکل ۰ نشان داده شده محور x و y محل plan-in و z اسالیس را مشخص می کند.
توزیع احتمالی تجربی بر پایه تصویر فانتوم نشان داد احتمال نتیجه معنی دار کمتر از ۱۱۱۰/۱ است وکسلی که افزایش شدت معنی داری را نشان ندهد درطی تحریک رنگی نشان داده نمی شود .آنها بصورت سطح متوسطی که در جزئیات آناتومیکی برای هر اسالیس مغز بدست می آید نشان داده می شوند.

از آنجایی که فعالیتهای عصبی در ترسیم صحیح ساختار و عملکرد مغزی بسیار مهم است ، یکی از غیر قابل انکارFMRI ، planning عصبی می باشد .نیاز به نقشه های مجزای مغزی وقتی اهمیت خود را نشان می دهد که حضور یک تومور مغزی location و محل مورد انتظار یک فعالیت را تغییر دهد یا وقتی تومور در یک ناحیه با فعالیت نامعلوم باشد.
نتایج FMRI گرفته شده با این هدف، موافق نتایجelectrophysiology، PET ، Cortical stimulationو encephalography magneto می باشد .مثال زیر مزیت داشتن اطلاعات مربوط به فعالیتهای مغزی در کنار اطلاعات آناتومیکی در درمان تومور مغزی را نشان می دهد. در شکل ۳ یک اسالیس سیگنال آکسیال نشان داده شده است .بیمار مرد ۳۲ ساله است که سیگنالهای مغزی وی قبل و بعد از برش لوب GBM فرونتال چپ نشان داده شده است . قبل از عمل نقشه عملکردی نواحی گرفتاری در نزدیکی تومور در طی فعالیتهای گفتاری بیمار ) اسالیس چپ ( نشان داده شده است .اسالیس سمت راست ناحیه مشابهی از مغز بعد از برش تومور را نشان می دهد که ناحیه گرفتاری درون کوچکتری نقصی باقیمانده و بیمار هیچگونه اختالل در گفتار بعد از عمل ندارد.

بنابراین انتخاب محل عمل تومور اگر بر پایه اطالعات عملکردی مغز باشد نتیجه رضایت بخشی حاصل می شود.

fMRI

–بدنبال توانایی به تصویر کشیدن سه بعدی مغز، FMRI می تواند وقایع همزمان و هماهنگ مغز را مجزا کند .نمایش level multi فعالیتهای مغز می تواند شامل عملکردهای ادراکی و کارهای شناختی همزمان که از طریق input بینایی و شنوایی حاصل شده است، باشد FMRI. ساختار مغز را در حین فعالیتهای همزمانی چون بینایی ، گفتاری و ادراکی و حل مشکلات و … بررسی می کند.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی(fmri)

نقش FMRI در planning عصبی بیماران 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید