FMRI

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی(fmri)

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی

اصول و ماهیت fmri همانند mri می باشد ، فقط تفاوت های اندکی با هم دارند . تصاویری که به وسیله fmri بدست می ایند ، از رزولوشن بالا و قابل توجهی برخوردار می باشند و همچنین به واسطه ثبت سیگنال هایی که وابسته به سطح اکسیژن موجود در خون هستند ، فعالیت های گوناگون مغز را با روش های غیر تهاجمی برای ما فراهم می اورند . دانشمندان ادعا می کنند که به وسیله fmri توانسته اند از رویاهای افراد مطلع شوند ، به این صورت که وقتی فرد مورد نظر در خواب به سر می برد ، از امواج مغزی او تصویربرداری های الزم انجام می شود و با یاری یک نرم افزار رایانه ای این امواج رمز گشایی می شود.

تصاویری که در زمینه تهیه نقشه تغییرات عملکردی مغز بوسیله MRI گرفته شده است بر عملکردهای مغزی و تصاویر آناتومیکی موجود منطبق است .توانایی نمایان ساختن ساختارهایی که در عملکردهای خاص مغز نقش دارند استفاده از تکنیک جدیدی به نام FMRI می باشد که تصاویر آن رزولوشن باالیی داشته و فعالیتهای مغزی را با روشهای غیر تهاجمی از طریق ثبت سیگنالهای وابسته به سطح اکسیژن خون فراهم می کند .این توانایی نمایش مستقیم عملکرد مغزی ، برداشت و درک مارا از روند فعالیتهای مغزی و وضعیت عصبی و ریسکهای عصبی افزایش می دهد.

تاریخچه:

تاریخچه ی تصویربرداری عصبی در دهه ۰۰۱۱ با یک روش که pneumoencephalography نامیده شد، آغاز شد .این فرایند شامل خشک کردن مایع مغزی نخاعی از اطراف مغز و جایگزینی آن با هوا، اکسیژن یا هلیوم ست، این عمل تفاوت چگالی نسبی مغز و اطراف آن را باعث می شود و از این طریق  در تصویربرداری با استفاده ازray-x ، مغز بهتر نمایش داده می شود .در دهه های ۰۰۹۱ و ۰۰۹۱ روش های MRI و CT وارد عرصه ی تصویربردای مغز شدند . تکنولوژیهای جدید MRI و CT به
طرز قابل توجهی ایمن تر بودند و جزئیات بیشتری را در اختیار محققان قرار می دادند .نسل بعدی اسکن های مورد استفاده برای مغز SPECT و PET بودند که به دانشمندان اجازه می دادند عملکرد مغز را بررسی کنند، زیرا برخالف روش های MRI و CT این روش ها می توانند اطالعاتی بیشتر از چند تصویر استاتیک از مغز ایجاد کنند .با ترکیبی از روش های MRI و PET و همینطور SPECT، دانشمندان قادر شدند که روش دیگری به نام MRI functional را ایجاد کنند که می توانست دری
مستقیم به سوی مشاهده فعالیت های شناختی باز کند .در کنار fMRI امروزه از Electroencephalograph و همچنین از الکترودهایی که در مغز و به صورت تهاجمی قرار داده می شوند نیز برای برررسی نحوه ی فعالیت آن استفاده می شود، که هر کدام مزایا و معایبی دارند .

.همانطور که پیش تر گفته شد fMRI یکی از جدیدترین ابزراها در تصویربرداری عصبی است.

در دهه ۰۰۰۱ ،fMRI به دلیل غیرتهاجمی بودن، عدم قرارگرفتن در معرض تشعشعات و همینطور دسترسی نسبتاً گسترده تبدیل به یک روش غالب در تصویربرداری از مغز شد .امروزه روش های fMRIبه طور غیر کمی استفاده می شوند، در این راستا متخصصین علوم اعصاب بیشتر به محل فعالیت مغزی عالقه مندند تا مقدار دامنه ی فعالیت آن.

بنابر این سوالی که معمولا در تصاویر fMRI مطرح است، این است که یک ناحیه تا چه حد فعال است و یل فعالیت آن در مقایسه با نواحی دیگر چگونه است؟ 

در کاربردهای کلینیکی fMRI، مقدار مطلق دامنه فعالیت مغز به یک محرک خاص می تواند حاوی اطلاعات مهمی باشد و همین عاملی است جهت روی آوردی به سمت کمی سازی اطلاعات در تصاویر fMRI. ولی این مورد به راحتی عملی نمی شود. زیرا از طرفی اصول فیزیکی fMRI که اندازه گیری می شوند پیچیده هستند. و از طرفی دیگر کاملا شناخته شده نیستند. 

اف ام آر آی یا تصویر سازی تشدید مفناطیسی کارکردی ( Functional Magnetic Resonance Imaging ) مشهور به fMRI نام نوعی روش تصویر برداری در ام آر آی است. 

اف ام آر آی بر پایه افزایش جریان خون عروق لوکال ( محل هایی که فعالیتهای عصبی مغز را ساماندهی میکند ) عمل میکند. این نتیجه در اثر کاهش لوکال و موضعی deoxyhemoglobin پارامگنتیک است سیگنالهای با رزولوشن تصویری weighted T2 را تغییر می دهد. 

بنابراین این ماده گاهی به عنوان یک ماده کنتراست زای خود به خودی عمل میکند و به عنوان منبع سیگنال در fMRI  عمل میکند و با استفاده از یک سکانس تصویری مناسب عملکردهای ی Cortical مغز انسان بدون استفاده از مواد کنتراست زای بیرونی در اسکنر پزشکی نمایان می شود. فعالیتهای عملکردی مغز که به وسیله سیگنالهای MR تهیه شده اند مشخصات آناتومیکیمختلف مغز از جمله قشر مخ، کورتکی حرکتی و نواحی Broca صحبت و فعالیتهای تکلمی را تصدیق میکند. 

مقایسه FMRI و تکنیکهای siological electrophy معمولی توانایی فوق العاده FMRI را در بررسی دقیق و تمرکز عملکردهای خاص مغز انسان نشان می دهد. بنابراین تعداد مراکز پزشکی و  Research مربوط به اف ام آر آی در حال افزایش است. 

نقش اف ام آر آی در پلنینگ عصبی بیماران

متابولیسم و جریان خون در مغز 

تطبیق فعالیت عصبی به پاسخ بولد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید