نمایش دادن همه 2 نتیجه

نوار سونوگرافی TECNO SCAN

نوار سونوگرافی تکنو  اسکن ایتالیا سونوگرافی: این روش بر مبنای امواج فراصوت و برای بررسی بافت های زیر جلدی مانند