تصویربرداری مغز

Stimulation sample design in fMRI

طراحی نمونه تحریک در FMRI

طراحی نمونه تحریک در FMRI درست به اندازه ای که انتخاب پارمترها برای تصویربرداری برای یک آزمایش موفق مهم است، طراحی نمونه تحریک در FMRI نیز مهم است .تجربیات زیادی از EEG و PET موجود می باشد، اما به دلیل اینکه fMRI رزلوشن مکانی بین این دو روش دارد دیدگاه تازه ای باید به کار …

طراحی نمونه تحریک در FMRI ادامه »

نگاشت عملکردی مغز

نگاشت عملکردی با استفاده از اثر BOLD در FMRI

نگاشت عملکردی با استفاده از اثر BOLD در FMRI کشف اثر BOLD سبب شد گروه های زیادی جهت نگاشت فعالیت های مغز از این روش استفاده کنند .در بخش مقدمه راجع به اولین مطالعات fMRI صحبت شد .مراجع متعدد دیگری از مطالعات اولیه fMRI را می توان در مرور مقاالت در این موضوع دید.برای مطالعه …

نگاشت عملکردی با استفاده از اثر BOLD در FMRI ادامه »

تطبیق فعالیت عصبی به پاسخ BOLD

تطبیق فعالیت عصبی به پاسخ BOLD

تطبیق فعالیت عصبی به پاسخ BOLD تطبیق فعالیت عصبی به پاسخ BOLD محققان سیگنال BOLD را با هر دو سیگنال های بدست آمده از الکترودهای کاشته شده در مغز میمون و سیگنال های میدان پتانسیل که میدانهای الکتریکی یا مغناطیسی از فعالیت مغز است و خارج از جمجمه اندازه گیری میشود مقایسه و بررسی کرده …

تطبیق فعالیت عصبی به پاسخ BOLD ادامه »

نقش FMRI در planning عصبی بیماران

نقش FMRI در planning عصبی بیماران

نقش FMRI در planning عصبی بیماران از آنجایی که فعالیتهای عصبی در ترسیم صحیح ساختار و عملکرد مغزی بسیار مهم است ، یکی از غیرقابل انکارFMRI ، planning عصبی می باشد .نیاز به نقشه های مجزای مغزی وقتی اهمیت خود رانشان می دهد که حضور یک تومور مغزی location و محل مورد انتظار یک فعالیت …

نقش FMRI در planning عصبی بیماران ادامه »

اف ام آر آی یا تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی

اف ام آر آی یا تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی

بزرگترین مزیت FMRI به عنوان یک تکنیک ثبت تصاویر فعالیتهای مغزی با توجه به پروسه های حساس و دقیق بکارگرفته شده در آن شامل موارد زیر می باشد:  سیگنال احتیاج به تزریق ایزوتوپ رادیواکتیو ندارد. زمان نهایی اسکن می تواند خیلی کوتاه باشد برای مثال ۲ تا ۵/۰ دقیقه. 2 run per min رزولوشن plan-in …

اف ام آر آی یا تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی ادامه »

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی(fmri)

اصول و ماهیت fmri همانند mri می باشد ، فقط تفاوت های اندکی با هم دارند . تصاویری که به وسیله fmri بدست می ایند ، از رزولوشن بالا و قابل توجهی برخوردار می باشند و همچنین به واسطه ثبت سیگنال هایی که وابسته به سطح اکسیژن موجود در خون هستند ، فعالیت های گوناگون مغز …

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی(fmri) ادامه »

سبد خرید