اسکنر داخل دهانی

مقایسه عملکرد سه اسکنر داخل دهانی این مطالعه در سال 2017 در semanticscholar  منتشر شد. در این مطالعه عملکرد سه اسکنر داخل دهانی : Easy Shade Vita Spectroshade Rayplicker از نظر دقت ، ارگونومی و قابلیت تکرار و رنگ تشخیصی باهم مقایسه شده است. جهت ارزیابی میزان تکرار پذیری رنگ اعلام شده توسط هر دستگاه، …

اسکنر داخل دهانی ادامه »