داروی ظهور و ثبوت رادیولوژی

محلول ظهور و ثبوت فیلم

برای خرید محلول ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی پریمکس آلمان اینجا کلیک کنید محلول ظهور و ثبوت رادیولوژی پریمکس آلمان دارویی مناسب برای ظاهر شدن تصاویر غیر قابل رویت می باشد. محلول ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی حاوی دو گالن 5 لیتری داروی ظهور و دو گالن 5 لیتری داروی ثبوت می باشد. کنسانتره به …

محلول ظهور و ثبوت فیلم ادامه »