MRI

محدودیتهای fMRI

محدودیت های fMRI برای اسکن مغز

محدودیت های fMRI برای اسکن مغز تصاویر با کیفیت بالا تنها در صورتی که سوژه در حین فرایند تصویربرداری کاملا ساکن باشد و نفسش را هم نگه داشته باشد، در صورتی که به او گفته باشند، حاصل میشود .اگر عصبی، گیج و یا درد شدیدی داشته باشید، ممکن است دراز کشیدن داخل دستگاه در حین …

محدودیت های fMRI برای اسکن مغز ادامه »

نگاشت عملکردی مغز

نگاشت عملکردی با استفاده از اثر BOLD در FMRI

نگاشت عملکردی با استفاده از اثر BOLD در FMRI کشف اثر BOLD سبب شد گروه های زیادی جهت نگاشت فعالیت های مغز از این روش استفاده کنند .در بخش مقدمه راجع به اولین مطالعات fMRI صحبت شد .مراجع متعدد دیگری از مطالعات اولیه fMRI را می توان در مرور مقاالت در این موضوع دید.برای مطالعه …

نگاشت عملکردی با استفاده از اثر BOLD در FMRI ادامه »

تطبیق فعالیت عصبی به پاسخ BOLD

تطبیق فعالیت عصبی به پاسخ BOLD

تطبیق فعالیت عصبی به پاسخ BOLD تطبیق فعالیت عصبی به پاسخ BOLD محققان سیگنال BOLD را با هر دو سیگنال های بدست آمده از الکترودهای کاشته شده در مغز میمون و سیگنال های میدان پتانسیل که میدانهای الکتریکی یا مغناطیسی از فعالیت مغز است و خارج از جمجمه اندازه گیری میشود مقایسه و بررسی کرده …

تطبیق فعالیت عصبی به پاسخ BOLD ادامه »

متابولیسم و جریان خون در مغز

متابولیسم و جریان خون در مغز

متابولیسم و جریان خون در مغز واکنش های بیوشیمی که پیام های عصبی را از طریق پتانسیل عمل و نیز نوروترنسمیتر ها منتقل می کنند، همگی به انرژی نیاز دارند .این انرژی در فرم ATP است، که از گلوکز و درحین فرایند اکسید و فسفری شدن در چرخه ی kreb تامین می شود .با هیدرولیز شدن ATP …

متابولیسم و جریان خون در مغز ادامه »

نقش FMRI در planning عصبی بیماران

نقش FMRI در planning عصبی بیماران

نقش FMRI در planning عصبی بیماران از آنجایی که فعالیتهای عصبی در ترسیم صحیح ساختار و عملکرد مغزی بسیار مهم است ، یکی از غیرقابل انکارFMRI ، planning عصبی می باشد .نیاز به نقشه های مجزای مغزی وقتی اهمیت خود رانشان می دهد که حضور یک تومور مغزی location و محل مورد انتظار یک فعالیت …

نقش FMRI در planning عصبی بیماران ادامه »

اف ام آر آی یا تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی

اف ام آر آی یا تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی

بزرگترین مزیت FMRI به عنوان یک تکنیک ثبت تصاویر فعالیتهای مغزی با توجه به پروسه های حساس و دقیق بکارگرفته شده در آن شامل موارد زیر می باشد:  سیگنال احتیاج به تزریق ایزوتوپ رادیواکتیو ندارد. زمان نهایی اسکن می تواند خیلی کوتاه باشد برای مثال ۲ تا ۵/۰ دقیقه. 2 run per min رزولوشن plan-in …

اف ام آر آی یا تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی ادامه »

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی(fmri)

اصول و ماهیت fmri همانند mri می باشد ، فقط تفاوت های اندکی با هم دارند . تصاویری که به وسیله fmri بدست می ایند ، از رزولوشن بالا و قابل توجهی برخوردار می باشند و همچنین به واسطه ثبت سیگنال هایی که وابسته به سطح اکسیژن موجود در خون هستند ، فعالیت های گوناگون مغز …

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی(fmri) ادامه »

سبد خرید